Zawiadomienie o zmianie firmy/nazwy Spółki

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 18 września 2020 r. LOGIS S.A. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej zmieniła nazwę na: Babysafe Spółka Akcyjna i w obrocie będzie posługiwać się skrótem: Babysafe S.A.

Zmiana nazwy, nie ma wpływu na:
1. adres siedziby Spółki
2. numer identyfikacji podatkowej (NIP)
3. numer identyfikacji REGON
4. numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
5. numer rachunku bankowego podanego Państwu do bieżących rozliczeń.

Powyższa zmiana nie wpływa także na ważność i ciągłość stosunków prawnych, łączących LOGIS S.A. z osobami trzecimi, a w szczególności zawartych z nią umów.

Prosimy zatem o uwzględnienie nowej nazwy we wszystkich dokumentach kierowanych do naszej Spółki i odnotowanie jej we własnej dokumentacji.